NST là gì?

NST(nhiễm sắc thể) là bào quan cấu trúc dạng sợi nằm bên trong nhân chứa bộ gen chính của một sinh vật, chứa đựng một phần hoặc toàn bộ vật chất di truyền của sinh vật.

NST có vai trò cấu trúc quy định sự hình thành protein, có vai trò quyết định trong di truyền  tồn tại ở cả sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ.

Hình minh họa NST Nhiễm sắc thể

NST tương đồng :

Trong tế bào sinh dưỡng của mỗi loài sinh vật, NST sắp xếp thành cặp & thường là cặp tương đồng.

Cặp NST tương đồng gồm 2 NST giống hệt nhau về hình dạng & kích thước, mang tính chất 2 nguồn gốc : một chiếc có nguồn gốc từ mẹ & một chiếc có nguồn gốc từ bố.

Cặp NST tương đồng có thể ở trạng thái đơn nhưng có thể cũng ở trạng thái kép nếu xảy ra sự nhân đôi NST.

Cơ chế hình thành cặp NST tương đồng :

Những tế bào bình thường chứa cặp NST tương đông là hợp tử, các tế bào sinh dưỡng & các tế bào sinh dục sơ khai.

Trong các tế bào hợp tử :

Các NST tương đồng được hình thành từ sự kết hợp giữa các cơ chế : sự phân li NST trong giảm phân & sự tổ hợp của chúng trong thụ tính :

Trong giảm phân :

sự phân li NST của các cặp NST tương đồng dẫn đến tạo ra bộ NST đơn bội với từng chiếc riêng lẽ trong các giao tử.

Trong thụ tinh :

sự kết hợp giữa các giao tử đực & giao tử cái cùng loài dẫn đến hình thành bộ NST lưỡng bội trong hợp tử tái tạo trở lại các cặp NST tương đồng.

Trong các tế bào sinh dục sơ khai & các tế bào sinh dưỡng :

Các cặp NST tương đồng được tái tạo trong các tế bào con thông qua sự kết hợp giữa nhân đôi NST với phân li NST trong qua trình nguyên phân.

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *