Thể lưỡng bội là gì?

NST tồn tại thành từng cặp, mỗi cặp gồm 2 NST đơn có 2 nguồn gốc khác nhau, một từ bố & một từ mẹ tạo ra thể lưỡng bội!

Thể dị bội là gì?

Thể dị bội được sinh ra khi một cặp NST tương đồng 0 phân li trong giảm phân ở bố hoặc mẹ → 2 chiếc trong cặp NST tương đồng cùng đi về 1 cực → tạo giao tử bất thường n + 1 & n – 1 → qua thụ tinh 2 giao tử đó kết hợp với giao tử bình thường (n) → hợp tử 2n + 1 & Hợp tử 2n – 1 

Thể đa bội là gì?

Đa bội là thuật ngữ dùng để chỉ tế bào hoặc mô hay cơ thể sinh vật có số bộ NST là bội số lớn hơn 2 (nhiều hơn 2n) của bộ đơn bội

Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dần đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan & tăng sức chống chịu của thể đa bội đối với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.

Mọi người có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây!

Bảng so sánh giữa thể lưỡng bội, thể dị bội & thể đa bội

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *