Tìm hiểu về hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

Hệ tuần hoàn kín:

Hệ thống tuần hoàn kín là hệ thống tuần hoàn trong cơ thể, ở đó máu lưu thông liên tục trong mạng lưới mạch máu.

Trong hệ tuần hoàn kín thì máu được lưu thông dưới áp lực cao, và do đó, tốc độ chảy của máu sẽ nhanh hơn.

Hệ tuần hoàn hở:

Hệ tuần hoàn mở là hệ tuần hoàn trong cơ thể, tại hệ tuần hoàn hở không có mao mạch. Gọi là “hở” vì máu có thể thoát ra khỏi hệ thống tuần hoàn.

Hệ thống này chỉ thích hợp với các động vật nhỏ như động vật chân đốt hoặc thân mềm.

Giống nhau: 

Đều là một hệ thống tuần hoàn trong cơ thể.

Khác nhau:

Hình minh họa hệ tuần hoàn kín và hệ tuần hoàn hở

Dưới đây là bảng so sánh, mọi người tham khảo:

Bảng so sánh phân biệt hệ tuần hoàn kín và hở

 

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *