Tham khảo: Tìm hiểu, phân biệt phản xạ không điều kiện & có điều kiện

Giới thiệu: Dưới đây là đề cương ôn tậρ sinh học củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo trên mạng υà các kiến thức…

Tìm hiểu về: Giới khởi sinh, nguyên sinh và nấm

Giới thiệu: Dưới đây là đề cương ôn tậρ sinh học củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài liệu thαm khảo trên mạng υà các kiến thức…

Tìm hiểu: Quá trình hô hấp ở thực vật

Hô hấp ở thực vật là gì? Là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, giải phóng N.lượng cần thiết cho các hoạt động sống…

Tìm hiểu: Gen di truyền

Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua về gen. Đó là những đoạn mã di truyền không thể thiếu trong mỗi sinh vật sống chúng ta. Vậy gen là gì?…

Tham khảo: Phân biệt so sánh cấu tạo tế bào động vật & tế bào thực vật

Điểm giống nhau Cấu trúc tế bào động vật & thực vật đều gỗm có màng, tế bào chất & nhân với các thành phần & chức năng tương tự…