Điểm giống nhau

Cấu trúc tế bào động vật & thực vật đều gỗm có màng, tế bào chất & nhân với các thành phần & chức năng tương tự như :

Màng sinh chất :

đều được cấu tạo bởi thành phần cơ bản là lipit & prôtêin. Trên màng sinh chất đều có các lỗ nhỏ giúp cho sự trao đổi chất giữa tế bào với môi trường ngoài.

Tế bào chất :

đều là chất dịch mang các bào quan đảm nhiệm các chức năng giống nhau ở tế bào thực vật & tế bào động vật như :

Ti thể :

cung cấp nguồn năng lượng cho các hoạt động tế bào nhờ hoạt động oxi hóa thường xuyên xảy ra trong ti thể.

Thể Gôngi :

đảm nhiệm chức năng bài tiết cho tế bào & cơ thể.

Ribôxôm :

nơi xảy ra tổng hợp protein cho tế bào & cơ thể.

Thể hòa tan :

tham gia vào chức năng bảo vệ tế bào & cơ thể.

Lưới nội chất :

tham gia vào quá trình vận chuyển protein & các chất khác
cho tế bào.

Nhân tế bào :

đều có các thành phần :

Màng nhân:

giúp trao đổi chất giữa nhân với tế bào chất, tham gia vào quá
trình phân chia tế bào.

Nhân con :

tham gia chức năng tổng hợp ribôxôm của tế bào.

Chất nhiễm sắc :

hình thành nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng trong sự
sinh sản & di truyền của tế bào.

Hình minh họa so sánh tế bào thực vật và tế bào động vật

Điểm khác nhau:

Bảng so sánh sự khác nhau giữa tế bào thực vật & tế bào động vật

Nhận xét

Ý nghĩa của những điểm giống nhau :

Những điểm giống nhau về cấu tạo & chức năng giữa tế bào động vật & tế bào thực vật là cơ sở của những kết luận sau đây :

Tế bào là đơn vị cấu trúc của mọi cơ thể sống.

 Tế bào là đơn vị chức năng của mọi cơ thể sống.

Thực vật & động vật có cùng một nguồn gốc chung trong quá trình tiến hóa.

Ý nghĩa của những điểm khác nhau :

Tuy cấu trúc & chức năng giữa tế bào động vật & tế bào thực vật về cơ bản giống nhau, nhưng mội số cấu tạo về bào quan khác nhau giữa thực vật & động vật được hình thành để phù hợp với phương thức sống khác nhau.

Thí dụ :

Thực vật có phương thức sống thường cố định & không tự bắt mỗi nên có những cấu trúc phù hợp như : có màng xenlulô cứng để tự bảo vệ, có lục lạp để quang hợp, có bột lạp để dự trữ tỉnh bột, có không bào lớn để dự trữ nước …

Từ những điểm khác nhau giữa tế bào động vật & tế bào thực vật chứng tỏ rằng động vật & thực vật tuy phát sinh từ một nguồn chung nhưng đã tiến hóa theo 2 hướng khác nhau : hướng tự dưỡng ở thực vật & hướng dị dưỡng ở động vật.

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *