Hướng dẫn: SP Kaisei Kachou Fuugetsu SP Hội thế hoa điểu quyển omyoji RPG game

“Hướng dẫn: SP Kaisei Kachou Fuugetsu omyoji RPG game” SP Kaisei Kachou Fuugetsu Hình minh họa SP Kaisei Kachou Fuugetsu Thuộc tính cơ bản SP Kaisei Kachou Fuugetsu Xếp loại:…

Hướng dẫn: SR Hạt nữ/Yết nữ Sasori Onna (蝎女) omyoji RPG game

SR Hạt nữ/Yết nữ Sasori Onna ………………………….. Hình minh họa SR Hạt nữ/Yết nữ Sasori Onna Thuộc tính cơ bản SR Hạt nữ/Yết nữ Sasori Onna Xếp loại: SR Vai…

Hướng dẫn: SP Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Matsuyoi Ubume (待宵姑获鸟) omyoji RPG game

SP Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Matsuyoi Ubume Là một thức thần siêu phẩm SP nâng cấp từ cò SR. Sở hữu bộ kỹ năng gây sát thương quần thể…

Hướng dẫn: SP Sơ sơn linh Phong Hatsurei Yamakaz (初翎山風) omyoji RPG game

SP Sơ sơn linh Phong Hatsurei Yamakaz ………………………….. Hình minh họa SP Sơ sơn linh Phong Hatsurei Yamakaz Thuộc tính cơ bản SP Sơ sơn linh Phong Hatsurei Yamakaz Xếp…

Hướng dẫn: SSR Linh lộc ngự tiền Suzuka Gozen (铃鹿御前) omyoji RPG game

SSR Linh lộc ngự tiền Suzuka Gozen ………………………….. Hình minh họa Linh lộc ngự tiền Suzuka Gozen Thuộc tính cơ bản Linh lộc ngự tiền Suzuka Gozen Xếp loại: SSR…