Nguyên tắc bổ sung:

Là nguyên tắc liên kết giữa một nucleotide & một nucleotide khác đối diện, trong các DNA hay RNA, trong đó:

-A của mạch này có kích thước lớn bổ sung với T của mạch kia có kích thước bé, liên kết với nhau bằng 2 liên kết Hiđrô & ngược lại.

-G của mạch này có kích thước lớn bổ sung với X của mạch kia có kích thước bé, liên kết với nhau bằng 3 liên kết Hiđrô & ngược lại.

Hình minh họa các liên kết theo nguyên tắc bổ xung

Nguyên tắc bổ sung thể hiện trong cấu trúc di truyền:

+ Trong cấu trúc ADN:

+ ADN có cấu trức 2 mạch đơn: A1 – T2; T1 – A2; G1- X2; X1 – G2

Vai trò:

+ Đảm bảo cho cấu trúc không gian ADN ổn định 

+ Đảm bảo cho cấu trúc ADN ổn định về chiều rộng của chuỗi xoắn 

* Trong cấu trúc không gian của tARN:

+ Ở những đoạn xoắn kép tạm thời( song song) theo nguyên tắc bổ sung A-U; G-X, nhờ đó tạo nên tARN có 2 bộ phận đặc trưng là bộ 3 đối mã & đoạn mang ARN

 

Hình Mô phỏng ADN

Ý nghĩa:

Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho p.tử ADN vừa có tính ổn định để thực hiện chức năng bảo quản thông tin di truyền, vừa dễ dàng tách rời 2 mạch đơn để thực hiện các chức năng tự sao & sao mã trong quá trình truyền đạt thông tin di truyền.

Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho p.tử ADN có khả năng tự sao chép chính xác để tạo ra các p.tử ADN mới giống hệt nó, từ đó đảm bảo cho sự ổn định ADN đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào trong cơ thể & qua các thế hệ kế tiếp nhau.

Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho sự truyền đạt thông tin di truyền từ ADN > m-ARN trong quá trình tổng hợp m-ARN.

Nguyên tắc bổ sung đảm bảo cho sự xác định đúng vị trí các axit amin trên chuỗi polypeptit trong quá trình giải mã tổng hợp protein. Nhờ đó thông tin di truyền đã được truyền đạt chính xác từ ADN ->protein.

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *