Tham khảo: Phân biệt so sánh điểm giống & khác nhau giữa nguyên phân với giảm phân

Phân biệt so sánh điểm giống & khác nhau giữa nguyên phân với giảm phân


Nguyên phân là gì?


Tái bản các NST trong t/bào sinh dưỡng eukaryote.

Sự phân chia những t/bào eukaryote kéo theo sự phân chia nhân gọi là mitosis.

Quá trình phân chia t/bào qua năm giai đoạn (prophase, prometaphase, metaphase, anaphase và telophase), sau đó một t/bào được phân chia và tạo ra hai t/bào có tính chất di truyền giống với t/bào mẹ.

 


Giảm phân là gì?


Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở t/bào sinh giao tử (t/bào sinh dục ở vùng chín của ống dẫn sinh dục).

Cơ chế của quá trình giảm phân diễn biến qua 2 lần phân bào.

Trong mỗi lần phân bào đều gồm có giai đoạn chuẩn bị (kỳ trung gian) và giai đoạn phân bào chính thức (kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối).


Giống nhau:


Diễn biến

Đều có sự hình thành thoi phân bào

Lần phân bào II của giảm phân diễn biến giống nguyên phân

Đều diễn biến qua các kỳ tương tự : kỳ trung gian, kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối.

NST xảy ra những biến đổi mang tính chu kỳ tương tự nhau như : tự nhân đôi, đóng xoắn, xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc, phân li về các cực của t/bào, tháo xoắn.

Sản phẩm kết quả

Sự biến đổi các thành phần khác của t/bào như : màng nhân, nhân con, trung thể, thoi vô sắc, t/bào chất, vách ngăn t/bào tương tự nhau.

Đều là những cơ chế tác dụng góp phần tạo ra sự ổn định của bộ NST

Khác nhau:

bảng so sánh phân biệt giữa nguyên phân với giảm phần

“Đề cương hồi mình còn học Đại học môn y sinh”

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.