Cơ sở dữ liệu là gì?

CSDL  là một tập hợp các dữ liệu có tổ chức, thường được lưu trữ và truy cập điện tử từ hệ thống máy tính

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là gì?

Hệ quản lý CSDL là phần mềm tương tác với người dùng cuối, ứng dụng và chính cơ sở dữ liệu để thu thập và phân tích dữ liệu.

Các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu

Một hệ cơ sở dữ liệu cơ bản gồm 5 thành phần sau :

Người dùng

  • Người Quản trị hệ thống.
  • Người phân tích thiết kế hệ thống.
  • Người viết phần mềm.
  • Người dùng cuối (Người sử dụng).

+ Người quản trị hệ thống :

Là người đứng đầu quản lý , chịu trách nhiệm với nguồn dữ liệu , có nhiệm vụ tổ chức nội dung của cơ sở dữ liệu.

Tạo và cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu cho người dùng, đưa ra các yêu cầu về phần cứng và phần mềm, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, sao lưu phục hồi thông tin khi có sự cố.

+Người phân tích thiết kế hệ thống :

Là người chịu trách nhiệm xác định dữ liệu nào cần lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, lựa chọn những cấu trúc thích hợp để biểu diễn và lưu trữ.

Khảo sát tất cả người sử dụng cơ sở dữ liệu để hiểu được yêu cầu của họ đối với cơ sở dữ liệu.

Sau đó tiến hành phân tích thiết kế hệ thống sau khi thống nhất tất cả các yêu cầu của người sử dụng.

+Người viết phần mềm :

Viết phần mềm phục vụ cho việc thực hiện các chức năng của hệ thống bằng những ngôn ngữ phù hợp .

+Người sử dụng (Người dùng cuối) :

Là những người truy cập cơ sở dữ liệu để cập nhật dữ liệu ,để truy vấn dữ liệu , thống kê, báo cáo.

Ứng dụng

Cho phép thực hiện các thao tác cần thiết để truy cập một cơ sở dữ liệu như tọa lập, xử lý, cập nhật cơ sở dữ liệu.

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Là phần mềm cho phép định nghĩa cấu trúc để lưu trữ dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu sao cho đảm bảo an toàn, bí mật của dữ liệu.

VD : access,SQL server,My SQL,….

Phần cứng

Là các thiết bị, phương tiện dùng để lưu trữ, truy cập cơ sở dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu

Kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu

Kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu gồm 3 bước :

Bước 1 (Bước ngoài) :

Là bước sát với người sử dụng nhất, là cách nhìn, cách cảm nhận, quan niệm của từng người sử dụng cơ sở dữ liệu, quan niệm của từng người sử dụng cơ sở dữ liệu và thời gian truy cập phụ thuộc vào quyền hạn của người sử dụng .

Bước 2 (Bước logic) :

Là các dữ liệu được biểu diễn dưới dạng trìu tượng của cơ sở dữ liệu vật lý.

Bước 3 (Bước trong hoặc bước vật lý ) :

Tập các dữ liệu được biểu diễn theo một cấu trúc nào đó và được lưu trữ trên các thiết bị thứ cấp như đĩa từ, băng từ,….

“Đề cương ôn hệ quản trị CSDL trong lúc mình đang đi học”

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *