Tham khảo: Phân tích cơ chế, các chức năng cơ bản của thị trường trong kinh tế chính trị Mác – Lênin

Phân tích cơ chế, các chức năng cơ bản của T/trường trong kinh tế chính trị Mác – Lênin Kinh tế chính trị Mác –  Lenin là gì? là một…

Tìm hiểu: Các giai đoạn hình thành & phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Có 5 giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ chí  Minh: Giai đoạn 1: Từ năm 1890-1911: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí…

Tìm hiểu: Quá trình đô thị hóa và những ảnh hưởng của nó

“Tìm hiểu: Quá trình đô thị hóa và những ảnh hưởng của nó” Xã hội ngày càng phát triển, dẫn tới việc đô thị hóa là một quá trình tất…

Tìm hiểu: Quá trình hô hấp ở thực vật

Hô hấp ở thực vật là gì? Là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, giải phóng N.lượng cần thiết cho các hoạt động sống…

Tìm hiểu: Gen di truyền

Chắc hẳn ai cũng đã nghe qua về gen. Đó là những đoạn mã di truyền không thể thiếu trong mỗi sinh vật sống chúng ta. Vậy gen là gì?…