Lời mở đầu


Khi bạn muốn có thêm nhiều bài viết hay để làm cho nội dung blog của mình thêm phong phú.

Khi các đọc giả muốn chia sẻ và đóng góp những hiểu biết kinh nghiệm về một chủ đề nào đó trên web của bạn.

Plugin “User Submitted Posts” sẽ giúp bạn việc này.

Với Plugin User Submitted Posts:

Bạn sẽ dễ ràng tạo được một form cho phép khách truy cập có thể gửi bài viết từ bất cứ nơi nào trên trang web của bạn.

Tất cả mọi thứ về xuất bản, kiểm duyệt bài viết có thể được thiết lập dễ dàng thông qua việc cài đặt.


Hướng dẫn sử dụng Plugin “User Submitted Posts”


Cài đặt

Bạn cần cài đặt và kích hoạt Plugin WP Auto Republish:

Vào Plugin -> Add New -> Tìm kiếm từ khóa “User Submitted Posts” -> Nhấn Install -> Active

Hình minh họa Plugin User Submitted Posts


Một số cài đặt cơ bản


Truy cập bảng điều khiển của User Submitted Posts:


Tab Form Fields


Đây là phần dữ liệu sẽ hiển thị ra bên ngoài cho đọc giả gửi bài.

Enable : hiển thị

Require : bắt buộc phải điền.

Disable : không hiển thị

  Điền tên tài khoản gửi bài viết
 Điển email
 Điền Url người dùng
 Tên bài viết
 Tag bài viết
 Chủ đề của bài viết
 Nội dung bài viết
 Thêm nội dung tùy chỉnh
  Câu hỏi bảo mật
 Mã kiểm tra bảo mật của google

 

 


Tab General Settings


Chọn phong cách hiển thị biểu mẫu

 HTML5 Form + Default CSS (Recommended)
 HTML5 Form + Disable CSS (Provide your own styles)
 Custom Form + Custom CSS (Provide your own form template & styles)
 Check this box if you want to include the external JavaScript files (recommended)
By default, CSS & JavaScript assets are loaded on every page. Here you may specify the URL(s) of the USP form to load assets only on that page. Note: leave blank to load on all pages. Use commas to separate multiple URLs.

Chọn định dạng bài viết

Trạng thái bài đăng cho những bài viết đã gửi

 Post Status for submitted posts
Specify a URL to redirect the user after post submission (leave blank to redirect back to current page)
Chỉ định một URL để chuyển hướng người dùng sau khi gửi bài đăng

Thông báo thành công

Success message that is displayed if post submission is successful (basic markup is allowed)
Thông báo cho đọc giả đã gửi bài đăng thành công

Thông báo có lỗi

General error message that is displayed if post submission fails (basic markup is allowed)
Thông báo cho đọc giả bài đăng chưa được gửi do gặp lỗi!

Nội dung tùy chỉnh

Custom text/markup to be included before the submission form (leave blank to disable)
 Check this box if you want to enable RTE/Visual Editor for the Post Content field
 Require submitted post titles to be unique (useful for preventing multiple/duplicate submitted posts)

Yêu cầu tiêu đề bài đăng đã gửi là duy nhất (hữu ích để ngăn chặn nhiều bài đăng đã gửi trùng lặp / trùng lặp)

 Disable all required attributes on default form fields (useful for troubleshooting error messages)

Tắt tất cả các thuộc tính bắt buộc trên các trường biểu mẫu mặc định 

 Enable shortcodes in widgets. By default, WordPress does not enable shortcodes in widgets. This setting enables any/all shortcodes in widgets (even shortcodes from other plugins).

Tab Privacy


 By default USP records the IP address with each submitted post. Check this box to disable all IP tracking.
 Display custom checkbox on your form (useful for GDPR, agree to terms, etc.)

Use only alphanumeric, underscores, and dashes. If unsure, use the default name: usp_custom_checkbox

Error message displayed if user does not check the box

Text displayed next to checkbox. Tip: use curly brackets to output angle brackets, for example: {img} = <img>

 

Tab Categories & Tags

Click to view/select categories
 Enable users to select multiple categories.
 Use a hidden field for the post category. This hides the category field and sets its value via the next option.
 Specify category ID(s) to use for “Hidden/Default Category” (separate multiple IDs with commas)
 Check this box to display a select/dropdown menu of existing tags (valid when Tag field is displayed)

Tab Users

 Specify the user that should be assigned as author for submitted posts
 Use the user’s registered username for the Name field (valid when the user submitting the form is logged in to WordPress)
 Use the user’s registered email as the value of the Email field (valid when the user submitting the form is logged in to WordPress)
 Use the user’s Profile URL as the value of the URL field (valid when the user submitting the form is logged in to WordPress)
 Require users to be logged in to WordPress to view/submit the form
 Do not replace post author with submitted user name

Tab Challenge Question (Câu hỏi thử thách)

To prevent spam, enter a question that users must answer before submitting the form

Enter the *only* correct answer to the challenge question
 Check this box if you want the challenge response to be case-sensitive

Tab Image Uploads

 Set submitted images as Featured Images. Requires theme support for Featured Images (aka Post Thumbnails)

Message that appears next to the upload field. Useful for stating your upload guidelines/policy/etc. Basic markup allowed.

Custom HTML/markup for the “Add another image” link. Leave blank to use the default markup (recommended).
 Specify the minimum number of images
 Specify the maximum number of images
 Specify a minimum width (in pixels) for uploaded images
 Specify a minimum height (in pixels) for uploaded images
 Specify a maximum width (in pixels) for uploaded images
 Specify a maximum height (in pixels) for uploaded images
For more options, like the ability to upload other file types (like PDF, Word, Zip, videos, and more), check out USP Pro »

Cách sử dụng

Hiển thị biểu mẫu gửi bài viết ở bất cứ trang/ bài viết nào bạn muốn

[user-submitted-posts]

Hiển thị forrm đăng nhập đăng ký ở bất trang hoặc bài viết nào bạn muốn:

[usp-login-form]

Hiển thị bài viêt đã gửi

[usp_display_posts]

Một số mã code hiển thị theo điều kiện:

[usp_display_posts]              
[usp_display_posts userid="1"]        :
[usp_display_posts userid="Pat Smith"]  
[usp_display_posts userid="all"]       
[usp_display_posts userid="all" numposts="5"] 

 

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *