Tìm hiểu: cơ bản về nhân vật Hàn Lập trong Phàm nhân tu tiên 1 và 2

Giới thiệu

Phàm nhân tu tiên là bộ truyện vô cùng thành công của tác giả Vong Ngữ. Hàn Lập là nhân vật chính trong bộ truyện này.

Dưới đây, là đôi nét về nhân vật này và một số chi tiết cơ bản trong truyện mình tóm lại sau khi đọc xong truyện:

Nhân vật chính:

Tên : Hàn Lập

Giới tính : Nam

Biệt danh:

Nhị Lăng tử, Hàn bào bào, Hàn Lão Ma, Hàn Thiên Tôn

Tộc : nhân tộc

Nơi sinh:

Ngũ Lý Câu, Thanh Ngưu trấn, Kính Châu, Thiên Nam Việt quốc.

Tư chất:

Ngụy linh căn tứ thuộc tính (Ngũ hành thiếu kim). Sau này hấp thụ yêu đan của Kim giao vương trở thành Ngũ hành linh căn.

Pháp tắc:

Thời gian pháp tắc

Thân phận:

Thiên Nam đệ nhất kiếm tu, Thanh Nguyên Cung Chủ, Luân Hồi Chi Tử, Chí Tôn Tiên Giới đệ nhất nhân.

Tu vi:

+Nhân giới:

Hóa thần sơ kỳ, nhập cư trái phép vào linh giới.

+ Linh giới:

Đệ nhất đại thừa nhân tộc, vượt qua phi thăng chi kiếp, phi thăng Chân Tiên giới!

+ Chân tiên giới:

thành tựu Đại la đỉnh phong, mở ra tiên khiếu 1800 chỗ, huyền khiếu 1800 chỗ. Vượt qua đại đạo chi kiếp, trở thành thời gian đạo tổ!

Vì không muốn Thiên Đạo đồng hóa, từ bỏ trở thành Đạo Tổ , nên trở lại thành Đại la đỉnh phong.

Hình minh họa nhân vật hàn lập

Các mối quan hệ:

Song tu đạo lữ:

Nam Cung Uyển

Hồng nhan:

Tử linh

Nguyên giao

Sư đồ:

+Mặc cư nhân ( Thất huyền môn)

+ Lý Hóa Nguyên (Hoàng Phong Cốc)

+ Cực âm tổ sư (Loạn Tinh Hải)

+ Di la lão tổ (Chân ngôn môn)

 

Đồ đệ:

Nhân giới :

Liễu Ngọc (đệ tử ký danh), Điền Cầm Nhi (Long Ngâm Chi Thể), Thạch Kiên (giúp Đại Diễn Thần Quân tìm truyền nhân)

Linh giới:

Khí Linh Tử(đồ vật có được truyền thừa), Hải Nguyệt Thiên (Ngũ Lôi Chi Thể), Bạch Quả Nhi (Băng Tủy Chi Thể), Lam Dược (Thiên phú luyện đan).

Bằng hữu:

Nhân giới

+Lệ Phi Vũ

+Hướng Chi Lễ

Linh giới

+Lôi Vân Tử

+Băng Phượng

+Băng Phách Tiên Tử

Chân tiên giới:

+Nhiệt Hỏa Thiên Tôn

+Thạch Xuyên Không

Vừa là thầy vừa là bạn:

Nhân giới: Đại Diễn Thần Quân

Linh giới: Thanh Nguyên Tử

Chân tiên giới: Hô Ngôn Đạo Nhân

Huyết Mạch Linh Thú

Chân long, Thiên phượng, Lôi bằng, Du thiên côn bằng, Thanh loan, Huyền vũ, Sơn nhạc cự viên, Ngũ sắc khổng tước, Đằng xà, Chu yếm, Đào ngột.

Linh thú:

Phệ Kim Trùng

Đề Hồn Thú

Lục Dực Sương Công

Cửu Khúc Linh Tham

Báo Lân Thú

Hỏa Tu Tử

Bạch Ngọc Tỳ Hưu

Các cảnh giới trong phàm nhân tu tiên 1 và 2

Phàm nhân tu tiên 1

Nhân giới:

gồm có 5 cảnh giới

1. Luyện khí kỳ

2. Trúc cơ kỳ

3. Kết đan kỳ

4..Nguyên Anh kỳ

5.Hóa thần Kỳ

Linh giới:

Gồm các cảnh giới ở nhân giới và thêm 3 cảnh giới khác

6.Luyện Hư kỳ

7.Hợp thể kỳ

8.Đại thừa kỳ

Phàm nhân tu tiên 2 – Chi tiên giới thiên

cảnh giới:

Gồm các ở phàm nhân tu tiên 1, và thêm các cảnh giới sau:

9. Chân tiên

10. Kim tiên

11.Thái ất ngọc tiên

12.Đại La

13.Đạo tổ

Dù bất cứ ở nhân giới, linh giới, chân tiên giới ,… khi bước lên con đường tu tiên đều phải trải qua từng cảnh giới từ số 1 – >> 13

Phân biệt cách tu luyện tại chân tiên giới:

Ngụy tiên:

Chân tiên:

Địa tiên:

Huyền tiên:

Tán tiên:

Cấp độ linh vực tu luyện tại chân tiên giới:

+ Linh vực sơ cấp

+ Linh vực hóa linh cảnh

+ Linh vực tạo vật cảnh

+ Linh vực thiên nhân cảnh

Các bảo vật , công pháp và thần thông của hàn lập

Các bảo vật – pháp bảo của Hàn Lập (còn sử dụng đến hết bộ truyện):

Tại nhân giới & Linh giới

1.Chưởng thiên bình (bình nhỏ thần bí)

2.Thanh trúc phong vân kiếm

3.Phong lôi sí

4.Nguyên hợp ngũ cực sơn

5.Huyền thiên trảm linh kiếm (bị vỡ vụn)

Tại chân tiên giới:

6. Trọng thủy chân luân

7. Huyền thiên hồ lô

8.Hoa chi động thiên

9.Phệ hồn đăng

10. Tuế nguyệt thần đăng

11. Quân thiên nhật quỹ

Công pháp tu luyện

Tại nhân giới & Linh giới:

1.Trường xuân công

2. Thanh nguyên kiếm quyết

3.Đại Diễn Quyết

4.Minh vương quyết

5.Phạm thánh chân ma công

6.Bách mạch luyện bảo quyết

7.Luyện thần thuật

8.Vạn độc hỗn nguyên thân

9.Ngũ tàng đoán nguyên công

Tại chân tiên giới:

10. Bắc đẩu tinh nguyên công

11.Chân ngôn hóa luân kinh

12.Đại chu thiên tinh nguyên công

13.Huyền sát minh linh công

14. Huyễn thần bảo điển

15.Thủy diễn tứ thì quyết

16.Hạo nguyệt kiếm quyết

17.Động ất khô vinh kinh

18.Đoạn thì lưu hỏa tập

19.Vũ hóa phi thăng công

20.Đại lực kim cương quyết

21.Thiên sát trấn ngục công

22.Đại ngũ hành huyễn thế quyết

Một số thần thông của hàn lập

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *