Tham khảo: Phân biệt So sánh điểm giống và khác mhau giữa ADN & protein

ADN là gì? ADN (DNA) hay acid deoxyribonucleic là vật chất di truyền của các sinh vật & nhiều loài virus, quy định mọi hoạt động sống (sinh trưởng, phát triển & sinh…