Tham khảo: Một số hãng Taxi tại thành phố Thái Nguyên

Rất là bất tiện khi muốn đi đâu mà không nhớ số taxi, với mục đích giúp đỡ mn nên mình đã tổng hợp lại một số hãng taxi cơ…