Tham khảo: Một số website tải video Anime không có chữ sub (RAW anime) làm AMV

Bản Anime Raw là gì? Có thể hiểu là các bản Anime chưa được dich sang ngôn ngữ khác, vẫn giữ nguyên ngôn ngữ gốc và không có phụ đề.…