Phân tích cơ chế, các chức năng cơ bản của T/trường trong kinh tế chính trị Mác – Lênin

Kinh tế chính trị Mác –  Lenin là gì?

là một môn KHXH, nghiên cứu mối quan hệ giữa người vs người được hình thành trong quá trình SX, phân phối, trao đổi và tiêu dùng của cải vật chất, tức nghiên cứu quan hệ SX.

T/trường là gì?

Hiểu đơn giản thì T/trường chính là nơi gặp nhau giữa người mua và người bán để trao đổi hàng hoá và dịch vụ.

Hiểu rộng hơn, T/trường là nơi diễn ra sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của quy luật SX và lưu thông hàng hoá, là tổng hợp các mối quan hệ lưu thông hàng hoá và lưu thông tiền tệ.

Căn cứ vào nội dung quan hệ T/trường chia ra thành:

+T/trường hàng tiêu dùng

+T/trường sức lao động

+T/trường tư liệu SX

+T/trường tiền tệ

+T/trường chứng khoán.

Căn cứ vào phạm vi hoạt động chia ra thành:

+T/trường địa phương

+T/trường dân tộc

+T/trường khu vực

+T/trường thế giới.

Hình minh họa về thị trường

Cơ chế T/trường.

Là cơ chế hoạt động của kinh tế hàng hoá, cơ chế tự điều tiết quá trình SX và lưu thông hàng hoá theo những yêu cầu khách quan của các quy luật kinh tế vốn có của nó như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung – cầu, quy luật lưu thông tiền tệ.

Là tổng thể hữu cơ của các nhân tố kinh tế: cung, cầu, giá cả trong đó người SX và người tiêu dùng tác động lẫn nhau thông qua T/trường để xác định 3 vấn đề cơ bản là: SX cái gì? SX như thế nào? SX cho ai?

 Các chức năng cơ bản của T/trường

– Thừa nhận công dụng xã hội của sản phẩm và lao động chi phí SX nó.

SX hàng hoá là việc riêng của từng người, có tính độc lập tương đối vs người SX khác. Nhưng hàng hoá của họ có đáp ứng nhu cầu xã hội về chất lượng, hình thức, thị hiếu người tiêu dùng không? giá trị của hàng hoá có được thừa nhận không? Chỉ có trên T/trường và thông qua T/trường các vấn đề trên mới được khẳng định.

– Là đòn bẩy kích thích và hạn chế SX và tiêu dùng.

Trên T/trường mọi hàng hoá đều mua, bán theo giá cả T/trường. Cạnh tranh và cung cầu làm cho giá cả T/trường biến đổi. Thông qua sự biến đổi đó, T/trường có tác dụng kích thích hoặc hạn chế SX đối vs người SX, kích thich hoặc hạn chế tiêu dùng đối vs người tiêu dùng.

– Cung cấp thông tin cho người SX và người tiêu dùng.

T/trường cho biết những biến động về nhu cầu xã hội, số lượng, giá cả, cơ cấu và xu hướng thay đổi của nhu cầu các loại hàng hoá, dịch vụ. Đó là những thông tin cực kỳ quan trọng đối vs người SX hàng hoá, giúp họ điều chỉnh SX cho phù hợp vs những thông tin của T/trường.

Sưu tầm & Chia sẻ kiến thức

Mọi người tham khảo & đóng góp ý kiến bổ sung nha!

By Việt Hoàng Hữu

🏰 12 - Lạng Sơn ♏ 1995 ☎ 0869-796-967 🇻🇳

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *