Tham khảo: Phân tích bản chất & nguồn gốc của tôn giáo?

“Phân tích bản chất & nguồn gốc của tôn giáo?”


1) Phân tích bản chất của t.giáo


Trong t.phẩm Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen đã làm bản chất của t.giáo trên cơ sở xem t.giáo là 1 trong những hình thái ý thức XH.

Ông viết, tất cả mọi t.giáo chẳng qua chỉ là

-sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người

-của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ

-chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế.


a) t.giáo là sản phẩm của con ngựời:


Gắn với những đ.kiện lịch sử tự nhiên & lịch sử XH xác định. Xét về mặt bản chất, t.giáo là một hiện tượng xã hội tiêu cực.

t.giáo chứa đựng một số giá trị văn hoá phù hợp với đạo đức, đạo lý của xã hội.

Chủ nghĩa Mác-Lênin & những người cộng sản, chế độ XHCN luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng & không tín ngưỡng của nhân dân.


b) t.giáo được tạo thành bởi 3 yếu tố cơ bản là :


Ý thức t.giáo (gồm tâm lý t.giáo & hệ tư tưởng t.giáo),

Hệ thống nghi lễ t.giáo (trong đó hoạt động thờ cúng là yếu tố cơ bản),

Tổ chức t.giáo (thường có hệ thống từ trung ương đến cơ sở).

Vì vậy, t.giáo là một lực lượng xã hội trần thế, có tác động không nhỏ đến đời sống XH.


2) Nguồn gốc của t.giáo:


a) Nguồn gốc kinh tế-xã hội.


Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, t.giáo ra đời do trình độ lực lượng sản xuất thấp, kém đã làm cho con người không nắm được thực tiễn những lực lượng tự nhiên, mà cảm thấy yếu đuối & bất lực trước tự nhiên rộng lớn & bí ẩn, vì thế, họ đã gán cho tự nhiên những sức mạnh, quyền lực to lớn, thần thánh hóa những sức mạnh đó.

Đó là hình thức tồn tại đầu tiên của t.giáo.

Khi xã hội xuất hiện những giai cấp đối kháng, bên cạnh cảm giác yếu đuối trước sức mạnh tự phát của tự nhiên, con người lại cảm thấy bất lực trước những sức mạnh tự phát của xã hội hoặc của một thế lực nào đó của xã hội.

Không giải thích được nguồn gốc của sự phân hoá giai cấp & áp bức bóc lột, của những ngẫu nhiên, may rủi, con người lại hướng niềm tin vào “thế giới bên kia” dưới hình thức các t.giáo.


b) Nguồn gốc nhận thức.


Ở những g.đoạn lịch sử nhất định, nhận thức của con người về tự nhiên, xã hội & bản thân mình là có giới hạn. Luôn có khoảng cách giữa cái biết & cái chưa biết; bởi vậy, trước mắt con người, thế giới vừa luôn là cái hiểu được, vừa luôn là cái bí ẩn.

Do không giải thích được cái bí ẩn ấy nên con người dễ xuyên tạc nó, điều gì khoa học chưa giải thích được, điều đó dễ bị t.giáo thay thế. Sự xuất hiện & tồn tại của t.giáo còn gắn liền với đặc điểm nhận thức của con người.

Con người ngày càng nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn thế giới khách quan, khái quát hoá thành các khái niệm, phạm trù, quy luật.

Nhưng càng khái quát hoá, trừu tượng hóa đến mức hư ảo thì sự vật, hiện tượng được con người nhận thức càng có khả năng xa rời hiện thực & dễ phản ánh sai lạc hiện thực.


c) Nguồn gốc tâm lý là ảnh hưởng của yếu tố tâm lý đến sự ra đời của t.giáo.


Đặc biệt là những trạng thái tâm lý tiêu cực.

Trong cuộc sống, những trạng thái tâm lý mang tính tiêu cực như sự bất hạnh, đau khổ, nỗi kinh hoàng, sợ hãi v.v dễ dẫn con người đến với t.giáo để mong được sự an ủi, che chở, giúp đỡ làm giảm nỗi khổ đau của con người trong cuộc sống hiện thực.

Không chỉ vậy, những trạng thái tâm lý tích cực như sự hân hoan, vui sướng, mãn nguyện v.v đôi khi cũng có thể là một nguyên nhân dẫn con người đến với t.giáo.

Ngoài ra, các yếu tố như thói quen, truyền thống, phong tục, tập quán cũng là những nguyên nhân tâm lý dẫn đến sự hình thành, duy trì & phát triển niềm tin t.giáo.

Chia sẻ kiến thức cá nhân 

Mọi người tham khảo và đóng góp ý kiến bổ sung nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.