Tìm hiểu: Quá trình hô hấp ở thực vật

Hô hấp ở thực vật là gì? Là quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, giải phóng N.lượng cần thiết cho các hoạt động sống…