Hướng dẫn: Thiên cơ Senhime (千姫,) omyoji RPG game

Thiên cơ Senhime (千姫,) Thức thần SSR Âm Dương Sư chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ trong team. Vừa có khả năng khống chế, tăng quỷ hỏa, giảm sát…