Tìm hiểu: đặc trưng, nhiệm vụ, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa

Giới thiệu Dưới đây là đề cương ôn tậρ môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩα Mαc – Lenin củα mình, υiết theo ý hiểu dựα υào các tài…