Tìm hiểu: nguyên nhân khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội xô viết

Giới thiệu Dưới đây là đề cương ôn tậρ môn những nguyên lý cơ bản chủ nghĩα Mαc – Lenin củα mình, υiết theo ý hiểu dựα &o các tài…